Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Radno vrijeme za Međunarodni praznik rada i Dan pobjede nad fašizmom


Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 71. stav (1) tačka 25) Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), a u skladu sa članom 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07) Gradonačelnik Grada Bijeljina,
d o n o s i
 
O D L U K U
o radnom vremenu za
Međunarodni praznika rada i Dan pobjede nad fašizmom
 
 
Član 1.
U subotu 01. maja 2021. godine, nedjelju 02. maja 2021. godine i nedjelju 09. maja 2021. godine (u daljem tekstu: republički praznici), a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, dužne su da rade: zdravstvene ustanove, vatrogasna jedinica i preduzeća za snadbjevanje vodom, električnom energijom i za prevoz putnika.
Preduzeća, ustanove i organizacije iz stava 1. ovog člana u obavezi su da organizuju i obezbijede rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti, potrebne za pružanje usluga građanima za vrijeme trajanja republičkih praznika.
Preduzeća, ustanove i organizacije koje u svojim redovnim aktivnostima imaju organizovan rad za neradne dane, nisu obavezne utvrđivati povećan obim rada i dežurstva. 
 
Član 2.
Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanjem osnovnim životnim artiklima i drugih potreba, za vrijeme trajanja republičkih praznika mogu da rade objekti u trgovinskoj i zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti najduže do 11,00 časova.
 
Član 3.
Apoteke, prodavnice pogrebne opreme i veterinarske ambulante mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.
Ugostiteljskim objektima, dragstorima i priređivačima igara na sreću odobrava se obavljanje registrovane djelatnosti u radnom vremenu propisanom Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na teritoriji grada Bijeljina.
Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a obavljaju procesnu proizvodnju, mogu da rade u vremenu koji zahtijeva proces rada.
 
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
 
 
Broj: 02-014-1-895/21                                                             
Bijeljina                                                                                         
Datum: 27. april 2021. godine                                                  
 
                                                                                                                          
G R A D O N A Č E L N I K
Ljubiša Petrović