Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Nagradni konkurs u svrhu promocije, podrške i podsticanja razvoja on-lajn poslovanja pravnih lica u BiH


Rajfajzen (Reiffeisen) banka i VISA (VISA) organizuju nagradni konkurs u svrhu promocije, podrške i podsticanja razvoja on-lajn poslovanja pravnih lica u BiH.

Sva pravna lica registrovana na području BiH, a koja posjeduju vlastitu veb-prodavnicu, pozivaju se da pošalju prijavu za nagradni konkurs u kojem će 30 kompanija osvojiti besplatnu e-pej (e-pay) integraciju on-lajn prodavnice uz uključeno jednogodišnje održavanje i druge pogodnosti.

Svake sedmice će biti izabrano po pet kompanija koje imaju najveći potencijal za e-pej prema procjeni stručne komisije.

Pobjednici konkursa će nakon završetka sedmice u kojoj su dostavili prijave, a najkasnije u roku od osam radnih dana od završetka iste, biti obaviješteni o svojoj nagradi.

Učesnici u konkursu su obavezni da dostave sve informacije koje su zahtijevane u formularima.

Krajnji rok za apliciranje na Javni poziv je 18. jun 2021. godine.  

Više informacija na: https://raiffeisenbank.ba/e-pay-nagradni-konkurs

(Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove Javnog poziva, jer je to jedini važeći izvor informacija. Internet-stranica www.gradbijeljina.org nije odgovorna za izmjene koje moguće izmjene ovog Javnog poziva)