Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

On-lajn seminar "Inovacije u okviru programa Horizon Evropa"Razvojna agencija Republike Srpske, u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizuje onlajn seminar „Inovacije u okviru programa Horizont Evropa“ namijenjen privrednim subjektima na području Republike Srpske.

Seminar će biti održan putem zum (zoom) onlajn-platforme 18. juna 2021. godine.

Cilj seminara je predstavljanje novog programa „Horizont Evropa“ za period 2021-2027. godine kroz koji će se pružati podrška privrednim subjektima i ostalim organizacijama koje žele da unaprijede svoje poslovanje i jačaju kapacitete u oblasti istraživanja i inovacija sa ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu.

Mogućnosti za prijavu imaju svi privredni subjekti koji su registrovani na području Republike Srpske.

Molimo sve zainteresovane privredne subjekte da popune obrazac za prijavu i pošalju ga najkasnije do 16. juna 2021. godine na e-adresu: [email protected]

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na broju telefona telefona: 051 222 157.

(Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove poziva, jer je to jedini važeći izvor informacija. Internet-stranica www.investinbijeljina.org nije odgovorna za izmjene koje moguće izmjene ovog poziva)