Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив приватним и јавним субјектима из земаља чланица Централно-европске иницијативе да предложе пројекте размјене знањаСпољнотрговинска комора БиХ обавијештена је од Министарства спољних послова БиХ да је, у оквиру Централоевропске иницијативе (ЦЕИ), отворен јавни позив приватним и јавним субјектима из земаља чланица да предложе пројекте размјене знања који би допринијели развоју и ојачали сарадњу унутар регије кроз подршку друштвеној кохезији и економској динамици.
Јавни позив је објављен у оквиру Програма размјене знања (Know-how Exchange Programme-KEP), који помаже преношењу стручних знања у ЦЕИ регији, и то између земаља ЦЕИ које су уједно и чланице ЕУ и оних земаља које теже чланству у том блоку.
Пројекте у укупном износу од 250.000 евра финансира Република Италија, кроз ЦЕИ фонд при Европској банци за обнову и развој (ЕБРД).
Правила позива прописују да се за сваки пројектни приједлог морају пријавити најмање два субјекта, и то најмање један преносилац стручних знања из ЕУ и један прималац из земаља који су кандидати или потенцијални кандидати за чланство у ЕУ. Максималан износ гранта по пројекту је 40.000 евра.
На страни пружалаца знања могу се наћи јавне установе и приватна предузећа из Бугарске, Чешке, Хрватске, Мађарске, Италије, Пољске, Румуније, Словачке и Словеније.
С друге стране су субјекти из Албаније, Белорусије, БиХ, Молдавије, Сјеверне Македоније, Србије и Украјине, као примаоци стручних знања.
Рок за пријаву пројектних приједлога је 21. јун 2021. године. Реализација пројекта, чија спровођење може трајати између 6 и 24 мјесеца, ће почети у новембру.
Више информација се може наћи на страници: https://www.cei.int/news/9054/cei.know-how-exchange-programme-kep-call-for-proposals-2021-open-for-applications