Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ФУНКЦИЈИ САМОЗАПОШЉАВАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА У 2021. ГОДИНИJaвни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника у 2021. години NANB
Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника за 2021. годину NANB
Прилог 1: Пријава на Јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника NANB
Прилог 2: Изјава о давању сагласности за објаву и коришћење резултата Јавног позива за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника NANB
Прилог 3: Изјава о некориштењу бесповратних средстава из других извора у сврху самозапошљавања и/или покретања бизниса NANB
Прилог 4: Пословни план самозапошљавања предузетника NANB
Прилог 5: Извјештај о реализацији активности по јавном позиву за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника NANB